Description
Definition af begreber
Begreb Beskrivelse Vejledning

Arbejdssted

 

Et arbejdssted er et sted, hvor der skal løses opgaver under et valg.

Arbejdssteder kan både være valgsteder og andre steder, hvor du ønsker at få løst opgaver i løbet af valgets afvikling. På den måde kan et fintællingsbord også være et arbejdssted.

Et arbejdssted er altid knyttet til et område.

Link

 

Arbejdsstedsansvarlig

 

En arbejdsstedsansvarlig vil oftest være en valgsekretær.

Når en deltager tildeles rettigheden som arbejdsstedsansvarlig bliver det muligt se nye ting på den eksterne hjemmeside:

- Oversigt over opgaver på arbejdsstedet og deres status

- Deltageroplysninger på dem, der er tildelt opgaver på arbejdsstedet

Link

 

Beskedskabelon

 

Beskedskabeloner bruges til beskeder, som skal sendes mange gange.

De benyttes til at styre den automatiske kommunikation, som OS2valghalla sender til deltagerne. Det er fx invitation til en opgave og bekræftelse på en tilmelding.

De kan også benyttes til beskeder, som bruges flere gange til ad hoc udsending - fx beskeder om evaluering efter valget.

Link

 

Deltager

 

En deltager er en person, som skal løse en opgave under et valg. Deltagere kan kun oprettes manuelt ved hjælp af et CPR-nummer. Deltagere kan også oprette sig selv med MitID.

Deltagere er altid tilknyttet et team.

Link

 

Ekstern hjemmeside

 

Den eksterne hjemmeside er den del af OS2valghalla, som deltagere kan tilgå.

 

Link

 

Betaling

 

Betaling dækker både over diæter som betales til borgere, og honorarer som betales til medarbejdere.

-

 

Område

 

Et område benyttes til at kategorisere en gruppe af arbejdssteder. Det er op til dig, om det skal være valgkredse, en geografisk opdeling eller noget helt andet. Dog skal der mindst være et område.

 

Link

 

Opgave

 

En opgave er noget en deltager skal løse under valget. Det er en handling, der finder sted på et tidspunkt defineret af opgavetypen og på et bestemt arbejdssted. Opgaver er altid tilknyttet et team.

Opgaver tilhører et valg, og en opgave kan kun løses af en enkelt deltager. Hvis man skal have løst flere ens opgaver, skal man oprette flere af dem.

Link

 

Opgavestatus

 

En opgave kan have en af disse statusser:

- Ledig (opgaven er endnu ikke tildelt til en deltager)

- Ubesvaret (opgaven er tildelt til en deltager, men der afventes svar)

- Accepteret (opgaven er tildelt til en deltager, som har accepteret den)

Desuden gemmer OS2valghalla oplysning om opgaver, som er blevet afvist af en deltager, så man undgår at invitere dem igen.

-

 

Opgavetype

 

Opgavetyper definerer helt overordnet de forskellige opgaver, der skal løses i forbindelse med valgafviklingen. Du kan også se dem som en rolle eller en funktion under valget.

Start- og sluttidspunkt defineres på den enkelte opgavetype. Tidspunkterne ligger inden samme døgn, men da sluttidspunkt som udgangspunkt ikke vises for deltagerne, kan en opgavetype godt strække sig henover midnat selvom sluttidspunkt er sat tidligere.

Ved at oprette en opgave af en bestemt opgavetype i et valg bestemmes datoen for opgavens udførsel. Derved kan den samme opgavetype som fx Brevstemmemodtager optræde mange forskellige datoer under et valg.

Betaling defineres på en opgavetype.

Opgavetypen bestemmer også, om der skal valideres, og om opgaven er betroet eller ej.

 

Link

 

Team

 

Et team benyttes til at knytte deltagere og opgaver sammen. Et parti vil fx være et team. Det kan også være en afdeling i kommunen, som har til opgave at løse opgaver under valget.

 

Link

 

Teamansvarlig

 

En teamansvarlig vil oftest være en partisekretær eller en

Når en deltager tildeles rettigheden som teamansvarlig, bliver det muligt se nye ting på den eksterne hjemmeside:

- Mit team: Oversigt over teamet inkl. medlemmer link til at invitere nye medlemmer

- Opgavefordeling: Oversigt over teamets opgaver og status for tilmelding

 

Link

Valg

 

Et valg definerer de afgørende elementer i valgafviklingen:

 

  • Valgtypen, som afgør, hvilke parametre der validerer om en deltager må tage en opgave
  • Perioden hvor der skal løses opgaver
  • Valgdatoen
  • Låseperioden hvor deltagere ikke kan framelde sig opgaver
  • De arbejdssteder, der skal løses opgaver på
  • Opsætning af hvilke beskeder der sendes af hvilke kanaler

Link

 

Validering

 

OS2valghalla kan validere om en deltager har stemmeret på valgdagen, Valideringen sker ud fra CPR-oplysninger om alder, bopælskommune, statsborgerskab og om deltageren er myndig.

 

Link