Fordeling af opgaver på et arbejdssted

Dokument

Trin for trin

  1. Sørg først for at du har valgt det valg, som du skal fordele opgaver i.

    Gå dernæst til opgaveoversigten:

    1. Vælg Opgaver i topmenuen
    2. Vælg Oversigt over opgaver

    Eller tryk på Start i topmenuen

    Screenshot
    1. Klik på det arbejdssted, du vil fordele opgaver på

    Nu vises en oversigt over de teams og opgavetyper, som du har defineret som relevante for dette arbejdssted.

    Screenshot
    1. Klik på Fordel opgaver-knappen i øverste højre hjørne
    2. Bemærk den øverste række af datoer, hvor valgdatoen er markeret med grønt
      1. Rækken er datoer er bestemt af det datointerval, som er defineret på valget
    3. Vælg den dato, hvor du vil fordele opgaver
    4. Indtast antallet af de forskellige opgavetyper ud for de enkelte teams for at fordele opgaverne
    5. Vælg en ny dato og fordel flere opgaver, hvis nødvendigt
    6. Klik på Gem
    Screenshot
    Screenshot
    1. Klik på Fordel opgaver-knappen i øverste højre hjørne
    2. Sørg for at du vælger den ønskede dato i den øverste række af datoer
    3. Ændr antallet af de forskellige opgavetyper ud for de enkelte teams for at redigere fordelingen
    4. Bemærk at du ikke kan fjerne opgaver, som allerede er tildelt en deltager
      1. Du kan se antallet af tildelte opgaver på det tal, som ikke kan ændres
    5. Klik på Gem
    screenshot

Fordeling af opgaver på et arbejdssted

Dokument