Del 1: Grundlæggende opsætning

1. Grundlæggende opsætning

2. Særligt om automatiske notifikationer og beskedskabeloner

Del 2: Oprettelse af et valg og fordeling af opgaver

1. Vigtige datoer

2. Inkludering af medarbejderopgaver

3. Oprettelse af et valg

4. Oprettelse af opgaver i et valg

5. Forskellige måder at fordele opgaver

6. Teamansvarliges brug af den eksterne hjemmeside til opgavefordeling

Del 3: Den eksterne hjemmeside og andre funktionaliteter

1. Forklaring af opgavelogikken

2. Inviter deltagere uden CPR-nummer

3. Deltageres brug af den eksterne hjemmeside

4. Arbejdsstedsansvarliges værktøj

5. Manuel udsending af beskeder

6. Udtræk af lister

7. Duplikering af valg

8. Opsætning af brevstemmemodtagelse