Opsætning af jobfunktionsrolle og lokal IdP

Dokument

Opsætning af jobfunktionsrolle

Der skal oprettes en jobfunktionsrolle i kommunens Fælleskommunale Administrationsmodul.

Den skal tilknyttes systemet OS2valghalla og brugersystemrollen 'Administrator'.

Der skal ikke tilknyttes dataafgrænsning via KLE-numre eller lignende.

Hvis du ikke er bekendt med opsætning af jobfunktionsroller, har KOMBIT lavet en Brugervejledning til Administrationsmodulerne for myndigheder.

Find vejledning til jobfunktionsroller i afsnit 7.10

 

Opsætning af lokal IdP

Kommunens lokale IdP skal være sat op til at kunne fungere med Context Handler 2. Desuden skal NSIS assurance level være angivet.

 1. Kommunerne modtog 31. maj 2022 en KLIK-opgave om hvordan, de tilslutter deres IdP til den nye version af Context Handler (Context Handler 2). Kort fortalt, kan en kommune tage Context Handler 2 i brug ved at oprette den som relying party i kommunens IdP (etablere trust), så kommunens IdP stoler på både den gamle Context Handler (Context Handler 1) og den nye Context Handler 2.

  Opgaven har deadline 22. januar 2024.

  Kilde: https://digitaliseringskataloget.dk/l%C3%B8sninger/adgangsstyring-brugere#Ny_Context_Handler

 2. For at få kommunens IdP til at kunne sende NSIS-sikringsniveauer via Context Handler 2, skal kommunen sende en mail til leverandøren af Fælleskommunalt Administrationsmodul (helpdesk@serviceplatformen.dk), hvor kommunen beder om, at der i Fælleskommunal Administrationsmodul bliver registreret det NSIS-sikringsniveau, som kommunens IdP er anmeldt til.

  Inden da skal IdP'en være sat op til at kunne håndtere NSIS, og kommunen skal have etableret to faktor-godkendelse. Læs mere i KOMBIT's Vejledning til opsætning af Identity Provider.

  Kommunens IdP skal desuden NSIS-anmeldes til Digitaliseringsstyrelsen, som skal godkende den: Læs mere på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

  Kilde: https://digitaliseringskataloget.dk/l%C3%B8sninger/adgangsstyring-brugere#Ny_Context_Handler

 3. Hvis I ikke har mulighed for at gøre kommunens IdP klar til at levere et NSIS assurance level, skal I tage kontakt til driftsleverndøren Precio Fishbone.

  Det er muligt at omkonfigure OS2valghalla til at benytte NIST sikringsniveau, indtil IdP'en bliver NSIS klar.

  Det er dog ikke muligt at undgå kravet om at benytte Context Handler 2.

Opsætning af jobfunktionsrolle og lokal IdP

Dokument