Dokument
Description
Oversigt over standardbeskeder
Standardbesked Forklaring Standard beskedskabelon
Bekræftelse på tilmelding

Sendes hvis deltager tilmeldes til en opgave.

Det kan både være deltageren selv, der tilmelder sig en opgave eller en administrator, der godkender en invitation til en opgave i den administrative hjemmeside på vegne af en deltager.

Standard - bekræftelse på tilmelding
Bekræftelse på afmelding

Sendes hvis deltager selv framelder sig fra en opgave på den eksterne hjemmeside.

Standard - bekræftelse på afmelding
Invitation

Sendes når en deltager bliver inviteret til en opgave i den administrative hjemmeside.

Hvis man svarer på vegne af en deltager inden valget aktiveres, sendes standardbeskeden Bekræftelse på tilmelding i stedet for invitationen.

Standard - Invitation til opgave
Invitationspåmindelse

Sendes hver fjerde dag efter invitation til en opgave er sendt, indtil der modtages svar fra deltageren.

Standard - Invitationspåmindelse
Opgavepåmindelse

Sendes fem dage før en opgave skal løses. Kan aktiveres og deaktiveres på den individuelle opgavetype.

Standard - Opgavepåmindelse
Annulleret invitation

Sendes hvis en invitation ikke længere er gyldig, og deltageren ikke længere kan svare. For eksempel hvis en opgave tildeles en anden deltager eller flyttes fra et team til et andet.

Standard - Annulleret invitation
Fjernet fra opgave

Sendes hvis en deltager fjernes fra en opgave af en teamansvarlig eller en administrator.

Standard - Fjernet fra opgave

Fjernet pga. nye CPR-oplysninger

Sendes, hvis en deltager fjernes fra en opgave på grund af nye CPR-oplysninger, der ikke matcher valideringskravene.

OS2valghalla opdaterer CPR-oplysninger en gang i ugen. Der kan i den forbindelse opstå konflikter med valideringskravene (fx fraflytning fra kommunen), som gør, at en deltager frameldes en opgave.

Standard - Fjernet pga. nye CPR-oplysninger

 

Dokument
19-10-2023
20-10-2023
Send besked Dokument
20-10-2023
Automatisk kommunikation Dokument Open document
17-05-2024